bg uk
Можете ли да решите тази „уж“ елементарна математическа задача? Внимание: има уловка!

Можете ли да решите тази „уж“ елементарна математическа задача? Внимание: има уловка!

Знаете ли, че Gооglе избира своите служители като ги кара да се справят с подобни нестандартни казуси, логически задачи и математически равенства? Затова, мислете извън рамките! В тази математическа задача има уловка, ще можете ли да я хванете?